K.V.K.K

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Vergili Group olarak kişisel verilerinizi korumada hassasiyet göstermekte ve her türlü kişisel verilerin KVKK’ a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK çerçevesinde kişisel verileriniz sadece aşağıda belirtilen kapsamda ve mevzuatta öngörülen hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydı ile, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Sizlerden talep ettiğimiz bilgiler şirketimiz ile ilişkileriniz çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirketimize çalışan adayı olarak başvuruda bulunduysanız aldığımız bilgiler yukarıda bahsi geçen bilgilere ek olarak sizlere uygun şirketimizde çalışma imkânı olup olmadığının belirlenmesi amacı ile alınmaktadır. Şirketimize web sayfamız üzerinden ve insan kaynakları yetkililerine elden iletilen özgeçmişler dışında yapılan iş başvuruları işleme alınmamakta ve bu özgeçmişler imha edilmektedir.

Şirket ziyaretçimiz iseniz sizden aldığımız bilgiler ziyaretiniz boyunca ve ziyaretiniz sonrasında gerek şirketimizin ilgili kuralları gerekse bilgi saklama yükümlülüklerimiz çerçevesinde alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmıştır ve bu önlemler alınmaktadır.

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerinizin 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir. Açık rıza formu linki

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, gerekli duyurular ile bildirim yapılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize başvurarak:

  • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Buket Sokak No: 4/9 Merkez Karabük adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvuru formu linki

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması bildirimini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Silvan Rolls’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.